Řešení Vašich problémů s exporty...

[404]: Firma, makléř, inzerát, projekt či fotografie nebyla nalezena

Co se stalo?

Nabídku nelze na serveru Black-reality.cz aktualizovat, neboť se tam již nenachází.

Nejpravděpodobněji došlo k ručnímu odstranění nabídky přímo na realitním serveru, čímž došlo k narušení vazby s exportním rozhraním vašeho systému.

V ojedinělých případech se ještě může stát, že pokud se exportuje nová nabídka, a následně při exportu fotografií k nabídce se vrátí toto chybové hlášení, tak se pravděpodobně jedná o dočasnou nedostupnost nabídky ze strany serveru Black-reality.cz, kde pravděpodobně ještě probíhá nějaký interní schvalovací proces.

Co to způsobilo?

V exportní frontě zůstane nezpracovaná exportní dávka.

Jak to řešit?

V tomto případě je nutné obrátit se na naši technickou podporu s žádostí o odblokování exportní chyby.

V případě, že se jedná o prvotní export fotografií k nově exportované nabídce, chvíli vyčkejte a pokuste se export opakovat pomocí tlačítka "Opravit" a následně "Exportovat" u příslušného připojení v přehledu exportů.
Pokud by se opakovaně takto nepodařilo fota k nabídce vyexportovat, pak nezbývá, než se obrátit na naši tech. podporu s žádostí o prověření a odblokování exportu.