Řešení Vašich problémů s exporty...

[452]: Nekompletni data k inzeratu

[452]: Nekompletni data k inzeratu error:kraj_id je povinná položka okres_id je povinná položka

Co se stalo?

U nabídky nejsou vyplněné všechny povinné parametry.

V případě, že je u chybového hlášení "kraj_id je povinná položka okres_id je povinná položka", tak se pravděpodobně jedná o nesprávně zadanou adresu, kdy k tomuto dochází hlavně při aktualizaci Vašeho systému ze starší verze na novou a u nabídek z dodaného seznamu po aktualizaci systému od naší tech. podpory neproběhla Vámi ruční aktualizace adres.

V případě, že je u chybového hlášení "v title (nebo basic_description) je pravděpodobně neočekávaný znak", pravděpodobně se jedná o problém na straně realitního serveru, který nedokáže zpracovat nějaký neobvyklý znak v nadpisu (title) nebo v popisu (basic_description) nabídky. Tyto neobvyklé znaky se do textu mohou dostat například z programů MS Word a OpenOffice Writer.

Co to způsobilo?

Nabídku není možné exportovat na realitní server ani provádět aktualizaci.

Jak to řešit?

Prověřte u nabídky správnost zadání všech povinných parametrů, příp. prověřte správné zadání adresy.

V případě chyby "pravděpodobně neočekávaný znak" kontaktujte technickou podporu realitního serveru s žádostí o nápravu. Mezitím můžete upravit nadpis a/nebo popis nabídky a nahradit neobvyklé znaky, jako například trojtečku (…), horní index 2 (²) či speciální spojovníky a pomlčky (‑, –, —), za variantu z obyčejných písmen, čísel a znaků, které jsou na klávesnici.

Co mám dělat, ať se to nestane znova?

Při zadávání nabídky záměrně nevynechávejte povinné údaje.

V případě, že u Vašeho systému byl prováděn přechod ze starší verze na nejnovější, dbejte prosím všech následných pokynů obdržených od naší technické podpory.