Řešení Vašich problémů s exporty...

Adresa nebyla nalezena v databázi RUIAN

Co se stalo?

Nepovedlo se najít adresu nabídky v databázi RUIAN. Je možné že vaše nabídka má nastavenou zahraniční adresu.

Co to způsobilo?

Nelze nabídku vyexportovat na server.

Jak to řešit?

Zkontrolujte adresu nabídky. Pokud se jedná o zahraniční adresu, tak tuto nabídku nepůjde exportovat na server jelikož black-reality.cz zahraniční nabídky nepodporují. Pokud se nejedná o zahraniční adresu a myslíte si, že adresa je zadaná správně, prosím kontaktujte naši technickou podporu.