Řešení Vašich problémů s exporty...

Málo specifická adresa

Co se stalo?

Pro zadanou adresu nemovitosti server nalezl více jak jednu shodu.

Co to způsobilo?

Nabídka nelze vyexportovat na daný server, jelikož není jasné jakou adresu nabídce přiřadit.

Jak to řešit?

Editujte adresu nabídky a více jí specifikujte. Doplňte ulici, městskou část ...

Co mám dělat, ať se to nestane znova?

Vyplňujte adresu ať jsou pokud možno vyplněny všechny políčka adresy.