Řešení Vašich problémů s exporty...

Facebook.com

Facebook.com

[1]: An unknown error occurred

Facebook vrátil neznámou chybu, je pravděpodobné, že se jedná o dočasný výpadek.

Číst více
[100]: App must have profile tab URL set

Nemáte správně nastavenou exportní Facebook aplikaci pro export makléřů.

Číst více
[100]: Failed to edit object

Pravděpodobně došlo ke změně struktůry zasílaných dat ze strany Facebooku. 

Číst více
[100]: Invalid appsecret_proof provided in the API argument

Pravděpodobně máte špatně nastaven buďto App ID, App Secret nebo používaté špatný přístupový token.

Číst více
[100]: Invalid parameter

Při komunikaci s Facebookem pravděpodobně nedošlo ke správné výměně dat.

Číst více
[100]: Invalid post id

Nabídka nemá validní Facebook ID.

Číst více
[100]: link is not properly formatted

Možný důvod je, že nabídka není vyexportovaná na web před exportem na Facebook.

Číst více
[100]: This post could not be loaded

Příspěvek nelze upravit nebo smazat, pravděpodobně byl smazán ručně přímo na stránce Facebook.com.

Číst více
[100]: Unsupported delete request

Příspěvek nelze upravit nebo smazat, pravděpodobně byl smazán ručně přímo na stránce Facebook.com.

Číst více
[190]: Error validating access token

Pravděpodobně byla uskutečněna změna hesla na vašem správcovském Facebook účtu nebo váš přístupový token expiroval.

Číst více
[190]: Error validating access token: The session has been invalidated because the user has changed the password.

Pravděpodobně došlo ke změně uživatelského hesla správce Facebookové stránky nebo vlastníka Facebook aplikace pro export.

Číst více
[190]: Error validating access token: The session is invalid because the user logged out.

Pravděpodobně došlo k odhlášení uživatele vlastnící exportní Facebook aplikaci z Facebooku.

Číst více
[190]: Error validating application. Application has been deleted.

Buďto máte v Poski REALu špatně nastavené Facebook App ID nebo byla vaše exportní Facebook aplikace smazána.

Číst více
[2]: Service temporarily unavailable

Facebook služba je dočasně nedostupná.

Číst více
[200]: Permissions error

Pravděpodobně máte špatně nastavené práva na vaší Facebook exportní aplikaci nebo vašem exportním tokenu.

Číst více
[200]: User does not have sufficient administrative permission for this action on this page.

Jedná se o špatně nastavená práva pro uživatele spravující danou facebook stránku. 

Číst více
[28]: Operation timed out

Spojení se serverem facebook.com vypršelo.

Číst více
[28]: SSL connection timeout

Zabezpečené spojení se serverem facebook.com vypršelo.

Číst více
[368]: It looks like you were misusing this feature by going too fast. You've been blocked from using it.

Pravděpodobně jste se pokusili exportovat příliš mnoho nabídek na svou Facebook.com stránku.

Číst více
[400]: Error validating access token: The user has not authorized application.

Aplikace pro export nabídek na Facebook.com není ze strany společnosti Facebook.com ověřená. 

Číst více
[400]: Invalid subject for access token

Předmět pro přístupový token není správný. 

Číst více
[400]: The access token could not be decrypte

Přístupový token nelze dešifrovat. 

Číst více
[400]: This Page access token belongs to a Page that has been deleted

Exportní připojení na Facebook.com je napojené na stránku, která byla odstraněna. 

Číst více
[403]: (#200) If posting to a group, requires app being installed in the group...

Aplikace pro export na Facebook.com nemá dostatečné oprávnění. (manage_pages, publish_pages)

Číst více
[404]: Post ID not found in response!

Server Facebook.com nevrátil ID publikované nabídky.

Číst více
[405]: Message or link are required

V exportovaném příspěvku nebyla zaslána zpráva ani odkaz.

Číst více
[500]: Post cannot be deleted

Je možné, že daná nabídka se již na Facebook.com nadále nenachází.

Číst více
[500]: Post cannot be updated

Je možné, že daná nabídka se již na Facebook.com nadále nenachází.

Číst více
[7]: Failed to connect to ...

Facebook služba je dočasně nedostupná nebo nejste připojeni k internetu.

Číst více
Connection timed out

Časový limit pro spojení s Facebook.com vypršel. 

Číst více
Error validating access token: The session is invalid because the user logged out

Chyba při ověřování přístupového tokenu: Relace je neplatná, uživatel se odhlásil.

Číst více
Nabídka musí být nejprve vyexportovaná na vlastní web

Nabídka, kterou se snažíte exportovat na facebook.com ještě není vyexportovaná na vlastním webu. Toto je nutné jelikož po exportu nabídky na facebook.com, samotný facebook přistupuje na v...

Číst více
Required "app_id" key not supplied

Propojení s Facebookem není správně nastaveno, chybí hodnota App ID.

Číst více
Required "app_secret" key not supplied

Propojení s Facebookem není správně nastaveno, chybí hodnota App secret.

Číst více
Unsupported post request

Nepodporovaná exportní akce na Facebook.

Číst více