Řešení Vašich problémů s exporty...

[462]: Login makléře je již použit

Co se stalo?

Nepodařilo se vyexportovat makléře, protože je již na Jenreality.cz přiřazen k jiné pobočce, existuje jiný makléř se stejným emailem nebo je email použitý pro administrátorký účet, apod.

Co to způsobilo?

Makléř není vyexportován na server Jenreality.cz pod příslušnou pobočkou, tím pádem nebude u jeho exportovaných nabídek uveden správný kontakt, ale kontakt na zastupného makléře vyexportovaného na serveru Jenreality.cz.

Jak to řešit?

Kontaktujte technickou podporu Jenreality.cz a požádejte je o přesunutí uživatele pod správnou pobočku nebo proveďte úpravu údajů makléře v systému tak, aby jeho email by v systému unikátní.

Poté je nutné znova provést export makléřů na server Jenreality.cz a následně doporučujeme znova exportovat všechny nabídky dotyčného makléře, aby došlo na serveru Jenreality.cz ke správnému spárování makléře s jeho nabídkami.

Více informací a další možnosti řešení jsou v článku "Vícero makléřů sdílí jednu e-mailovou adresu".

Co jiného mi to ovlivní?

Všechny exportované nabídky daného makléře budou zobrazovat kontakt jiného makléře na serveru Jenreality.cz nebo je nebude možné vyexportovat vůbec.

Co mám dělat, ať se to nestane znova?

Před prvním exportem makléře a jeho nabídek na server Jenreality.cz se ujistit, že je přiřazen ke správné pobočce na tomto inzertním serveru a že má unikátní emailovou adresu.