Řešení Vašich problémů s exporty...
Autentifikace selhala, špatné heslo

Přihlašovací údaje zadané u exportního připojení nejsou správné.

Číst více
Nedefinovaná chyba

Realitní server vrátil blíže nespecifikované chybové hlášení.

Číst více
Není vyplněná některá z povinných položek

U nabídky nejsou vyplněné všechny povinné parametry.

Číst více
Účet je blokován

Import není povolen ze strany serveru Netrealit.cz.

Číst více
Špatný uživatel

Pravdepodobně nejsou zadány správné údaje pro export na realitní server. 

Číst více