Řešení Vašich problémů s exporty...

Could not open http input (check_login)

Co se stalo?

Jedná se pravděpodobně o dočasnou chybu na serveru realitymorava.cz. 

Co to způsobilo?

Nabídky nelze vyexportovat na daný server.

Jak to řešit?

Zkuste chybu u exportního připojení odstranit pomocí tlačítka "Opravit", pokud se problém neodstrání tak vyčkejte a opakujte export později. 

V případě, že problém přetrvává delší dobu, obraťte se na technickou podporu serveru realitymorava.cz a požádejte je o prověření z jejich strany.