Řešení Vašich problémů s exporty...

Položka s tímto ID už v databázi je

The item with this ID is already in the database

Co se stalo?

Realitní server Realitymorava.cz odmítl nahrát nabídku, neboť v jejich databázi již existuje nabídka s tím samým jednoznačným identifikačním údajem.

Co to způsobilo?

Není možné nahrát nabídku na realitní server Realitymorava.cz.

Jak to řešit?

K této situaci dochází velmi zřídka a je nutné obrátit se na naši tech. podporu s žádostí o prověření a zprovoznění exportu. Příčinou je zpravidla předchozí chybná systémová komunikace mezi servery s Vaším systémem a Realitymorava.cz.