Řešení Vašich problémů s exporty...

HyperReality.CZ

Server HyperReality.CZ nepodporuje zahraniční nabídky přes importní rozhraní. Zahraniční nabídky je možné zadávat pouze přes jejich webové administrační rozhraní.

[408]: The user[xxxx] does not have sufficient credit

Toto hlášení je upozorněním na nedostatek kreditu.

Číst více
[412]: Import is not permitted

Import není povolen z důvodu interní chyby ze strany serveru HyperReality.CZ (např. povolení, limity, ukončená spolupráce).

Číst více
[453]: Nejsou vyplněny všechny povinné parametry nabídky

U nabídky nejsou vyplněné všechny povinné parametry.

Číst více
[476]: Photo not found

Server HyperReality.cz vrátil neočekávanou chybu při pokusu o aktualizaci nabídky. Důvod této chyby není zřejmý, ale je možné, že je způsobena ruční editací nabídky skrze administra...

Číst více
[403]: Bad password

Heslo zadané u exportního připojení není správné.

Číst více
[405]: Bad software_key

Softwareový klíč zadaný u exportního připojení není správný.

Číst více
[480]: Advertisement limit reached

Limit celkového počtu nabízených nemovitostí. Toto hlášení je upozorněním na překročení zakoupeného limitu exportunemovitostí.

Číst více
[480]: Daily limit exceeded

Byl překročen povolený denní limit exportů. Limit pro denní export a je nastaven na výši 20% z celkového počtu inzerce předchozího dne.

Číst více
Chyba v komunikaci s realitním serverem, došlo k náhlému přerušení spojení.

Při exportu došlo ke krátkodobému výpadku v komunikaci s inzertním serverem HyperReality.CZ. Výpadek může být způsoben různými příčinami, ale zpravidla má pouze krátkodobý charakter

Číst více
[402]: Client with clientId XXX doesn`t exist

Přihlašovací údaje zadané u exportního připojení nejsou správné.

Číst více
[452]: Empty title

Není vyplněný nadpis nabídky.

Číst více
[461]: ID makléře neexistuje

Nelze vyexportovat nabídku, neboť makléř vlastnící nabídku není na serveru HyperReality.cz vyexportován.

Číst více
[500]: Advert not found

Nabídku nelze ze serveru HyperReality.cz smazat, neboť se tam již nenachází. K této situaci mohlo dojít ručním odstraněním nabídky přímo na realitním serveru, čímž byla narušena va...

Číst více
SQLSTATE[HY000]: General error: 1205 Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction

Pravděpodobně se jedná o dočasnou chybu realitního serveru HyperReality.cz.

Číst více
[500]: Chyba serveru HyperReality.CZ

Pravděpodobně se jedná o dočasnou chybu realitního serveru HyperReality.cz.

Číst více