Řešení Vašich problémů s exporty...

[453]: Address not found: XXX (do v2.10)

Co se stalo?

Server Sreality.cz provádí validaci adresy vůči serveru Mapy.cz, kde ovšem podporují pouze Evropu.

Pokud je  nabídka v nepodporované lokaci ze strany serveru Sreality.cz, není možné tuto nabídku na inzertní server exportovat.

 

Co to způsobilo?

Nabídku nelze exportovat na server.

Jak to řešit?

Zkuste zadanou adresu dohledat na stránce Mapy.cz. Pokud se Vám to podařilo, zkontrolujte, zda jsou všechna políčka vyplněna jako na mapě. Následně nabídku uložte a kontaktujte naši technickou podporu, aby provedla optimalizaci exportní fronty, příp. si zažádat o aktualizaci systému na poslední verzi, kde je možné provést optimalizaci exportní fronty vlastními silami.

U takovéto nabídky je potřeba nastavit export na Sreality.cz na "ne" a kontaktovat naši technickou podporu, aby provedla optimalizaci exportní fronty, příp. si zažádat o aktualizaci systému na poslední verzi, kde je možné provést optimalizaci exportní fronty vlastními silami.

Co mám dělat, ať se to nestane znova?

Na server Sreality.cz exportujte pouze nabídky, kde jejich lokalita je podporována serverem Mapy.cz.