Řešení Vašich problémů s exporty...

Sreality.cz

Ceník inzerce: zde

Podmínka pro publikování inzerátu na serveru Sreality.cz jsou 3 fotografie. Pokud mají inzeráty méně jak 3 fotografie tak se na webu Sreality.cz nezobrazí.

Pokud přecházíte z jiného realitního systému na námi dodávaný a máte již nabídky na serveru Sreality.cz, prosím dbejte zvýšené pozornosti článku Migrační režim na serveru Sreality.cz uvedenému na našem blogu.

U nabídky v systému je možné zadat buď adresu nebo parcelu, obojí se ověřuje vůči oficiální databázi RÚIAN dodávané MPSV.
Pokud je zadána parcela, tak vzhledem k dané hierarchii prvků oficiální databáze RÚIAN nelze dohledat (a tím pádem ani zadat) část obce. Nejbližšími prvky k parcele jsou katastrální území a obec, ovšem server Sreality.cz nepodporuje prvek "katastrální území", proto se při exportu nabídky se zadaným parcelním číslem odesílá na server Sreality.cz adresa pouze po obec.

V systému je (v aktuální verzi) aktivní automatické prodlužování platnosti aktivních nabídek na serveru. Při exportu (při prvním i při dalších aktualizacích) je totiž nutné uvést dobu platnosti nabídky, po jejímž uběhnutí server automaticky nabídku smaže. Systém tedy v případě, že aktivní nabídka nebyla dlouho aktualizována, automaticky pošle na server fiktivní aktualizaci a platnost nabídky prodlouží.

[407]: Přihlášení se nezdařilo, zkontrolujte heslo a SW klíč

Přihlašovací údaje zadané u exportního připojení nejsou správné.

Číst více
[415]: Firma není aktivní

Nelze exportovat na server Sreality.cz, protože účet není aktivní.

Číst více
[402]: Klient nebyl nalezen - zadané údaje v připojení na straně serveru neexistují

Přihlašovací údaje zadané u exportního připojení nejsou správné.

Číst více
[404]: Firma, makléř, inzerát, projekt či fotografie nebyla nalezena

Nabídku nelze na serveru Sreality.cz aktualizovat, neboť se tam již nenachází. Nejpravděpodobněji došlo k ručnímu odstranění nabídky přímo na realitním serveru, čímž došlo k naru...

Číst více
[405]: Použitý SW klíč není aktivní

Nelze exportovat na server Sreality.cz, protože účet není aktivní, nejpravděpodobněji je v účtu na straně Srealit buď špatně nastaven softwareový klíč anebo není nastaven aktivní imp

Číst více
[450]: Fotografie je již vložená, toto id je svázáno s jiným inzerátem

Nelze exportovat fotografie k nabídce. Patrně již na serveru Sreality.cz existuje nabídka z dřívějších dob, která nepochází z tohoto realitního systému, a blokuje export fotografií k n...

Číst více
[452]: Invalid parameters: Required attribute 'basin' is missing.

Server Sreality.cz nasadil 17.7. 2014 novou verzi importního rozhraní a Váš systém není aktuální, příp. nemá nasazenou "záplatu".

Číst více
[453]: Address not found: XXX (do v2.10)

Server Sreality.cz provádí validaci adresy vůči serveru Mapy.cz, kde ovšem podporují pouze Evropu. Pokud je  nabídka v nepodporované lokaci ze strany serveru Sreality.cz, není možné tuto...

Číst více
[454]: Selhalo nejen rozpoznání UIR kódu, ale i textová reprezentace

Nelze vyexportovat nabídku, neboť realitní server Sreality.cz nerozpoznal zadanou adresu.

Číst více
[455]: Text obsahuje nevhodná slova nebo je příliš krátký (dlouhý)

Server Sreality.cz zavedl kontrolu slov v textových polích. Např. hlášení "[455]: Invalid text: item 'description' (text contains unsuitable word 'Prčice,')" znamená, že v popisu nabídky je ...

Číst více
[461]: ID makléře neexistuje

Nepodařilo se vyexportovat makléře, protože nemá ověřenou e-mailovou adresu na serveru Sreality.cz. Před prvním exportem na server Sreality.cz je nutné mít u všech exportovaných makléř...

Číst více
[461]: ID makléře neexistuje (od v3.0)

1. Nepodařilo se vyexportovat makléře, protože nemá ověřenou e-mailovou adresu  na serveru Sreality.cz 2. Nelze vyexportovat nabídku, neboť makléř vlastnící nabídku nemá povolení exp...

Číst více
[462]: Login makléře je již použit

Nepodařilo se vyexportovat makléře, protože je již na Sreality.cz přiřazen k jiné pobočce, existuje jiný makléř se stejným emailem nebo je email použitý pro peněženkový účet, apod.

Číst více
[463]: Login makléře nelze dohledat v databázi Seznamu (neregistrován)

Nepodařilo se vyexportovat makléře, protože nemá ověřenou e-mailovou adresu serverem Sreality.cz.

Číst více
[471]: Developer IC not found

Nemáte povolen export developerských projektů na Srealitách.

Číst více
[478]: Nelze zvýhodnit (topovat) inzerát označený jako duplicitní

Nabídka na serveru Sreality.cz byla vyhodnocena jako duplicitní a tím pádem ji není možné TOPovat.

Číst více
[485]: Zadané RKID není jednoznačné

Uvedené hlášení znamená, že dva různé záznamy mají shodné identifikační číslo, zpravidla se jedná o identifikační číslo makléře.

Číst více
[491]: Project not found

Nabídka, kterou se snažíte vyexportovat má přiřazený developerský projekt, který nebyl nalezen na serveru Srealit.

Číst více
[500]: Backend error 404 MySQL error: 1062, Duplicate entry 'xxxx-xxxxx' for key 'rkcompanyuid'

S největší pravděpodobností nedošlo k vypnutí "migračního režimu" na straně serveru Sreality.cz po prvotním exportu nabídek.

Číst více
[500]: Backend error 500 Cannot write image file: 500, Error while writting file.

Při exportu fotografií došlo k chybě při zápisu na straně serveru Sreality.cz.

Číst více
[500]: Interní chyba systému na serveru Sreality.cz

Došlo k chybě při exportu. Tato chyba je ze strany serveru Sreality.cz, patrně došlo k přetížení jejich server, anebo dělali nějaké systémové úpravy, které se neobešly bez chyby.

Číst více
Chyba v komunikaci s realitním serverem, server nevrátil korektní odpověď

S největší pravděpodobností v době exportu došlo k dočasnému vychýlení komunikace mezi servery, kdy portál Sreality.cz neodpověděl v požadovaném čase.

Číst více
[453]: Address not found: XXX (aktuální verze)

Server Sreality.cz provádí validaci adresy vůči serveru Mapy.cz, kde ovšem podporují pouze Evropu. Pokud je  nabídka v nepodporované lokaci ze strany serveru Sreality.cz, není možné tuto...

Číst více
U nabídek se nezobrazuje makléř spravující nabídku

Pokud se přidává nový uživatel (makléř) do systému a pokud se má exportovat na inzertních serverech, je nutné před prvním zadáním nabídky k tomuto makléři ho vyexportovat na všechny...

Číst více
[484]: Hlavní položky již není možné modifikovat protože uplynula doba 3 hodiny od prvního importu.

U nabídky došlo ke změně typu nemovitosti nebo typu nabídky, což Sreality po třech hodinách od prvního importu již neumožňují změnit pomocí exportního rozhraní.  ...

Číst více
Neproběhla změna nabídky č. XXXX při exportu na realitní server Sreality.cz!

Toto upozornění znamená, že proběhla změna u nabídky v parametrech, které jsou serverem Sreality.cz označeny jako povinné (kromě Cena, Popis, Platnost inzerátu, Fotografie) a není možné...

Číst více
[479]: Nelze zvýhodnit (topovat) nezveřejněný nebo neschválený inzerát

Uvedené hlášení může být způsobené např. vyčerpaným kreditem na serveru Sreality.cz, kdy v tomto případě ze strany serveru automaticky blokují zveřejňování inzerátů. Také se m...

Číst více
[205]: Zadejte přesnou adresu.

Na straně Sreality.cz došlo k rozšíření vyhledávaní nabídek pomocí bodu zájmu. Z tohoto důvodu došlo ze strany sreality.cz ke změně importního rozhraní na sreality.cz. 

Číst více
Chyba v komunikaci s realitním serverem, došlo k náhlému přerušení spojení

Při exportu došlo ke krátkodobému výpadku v komunikaci s inzertním serverem Sreality.cz. Výpadek může být způsoben různými příčinami, ale zpravidla má pouze krátkodobý charakter.

Číst více
[412]: Fotografie nemá dostatečné rozměry

Některá z fotek u nabídky je příliš malá nebo velká.

Číst více
[477]: Metadata of photo cannot be read for resolving

Fotografie, kterou se snažíte exportovat na server je pravděpodobně poškozená nebo byla špatně uložena. Tato chyba také vzniká pokud fotografie byla vytvořena/upravována v softwaru, kter...

Číst více
Chyba energy_performance_attachment!

Nepodařilo se načíst soubor s energetickým průkazem.

Číst více
Chybové hlášení: Nepodařilo se poslat e-mail o neprovedené změně nabídky

Špatně zadaná emailová adresa nebo dočasný výpadek serveru, na kterém máte emailovou adresu založenou.

Číst více
Vícero makléřů sdílí jednu e-mailovou adresu

Mezi makléři, kteří se mají přes toto připojení exportovat, se vyskytují duplicity v e-mailových adresách. Tento realitní server však neumožňuje vést více makléřů pod jednou e-mail...

Číst více