Řešení Vašich problémů s exporty...

[500]: Interní chyba systému na serveru Sreality.cz

[500]: Interní chyba systému na serveru Sreality.cz (nahodilý výskyt=timeout, pravidelný=bug)

[500]: Internal server error

[500]: Backend error 404 Municipality with ID: 'XXXX' doesn't exist!

Co se stalo?

Došlo k chybě při exportu. Tato chyba je ze strany serveru Sreality.cz, patrně došlo k přetížení jejich server, anebo dělali nějaké systémové úpravy, které se neobešly bez chyby.

Co to způsobilo?

Nabídka nebude na serveru vyexportována nebo aktualizována. Exportní dávka bude čekat ve frontě a bude vyexportována hned, jakmile ze strany severu Sreality.cz dojde ke zprovoznění systému.

Jak to řešit?

Vyčkejte chvíli a poté opakujte export, příp. kontaktujte technickou podporu serveru Sreality.cz a požádat je o prověření a zprovoznění exportního rozhraní serveru Sreality.cz.