Řešení Vašich problémů s exporty...

[479]: Nelze zvýhodnit (topovat) nezveřejněný nebo neschválený inzerát

Co se stalo?

Uvedené hlášení může být způsobené např. vyčerpaným kreditem na serveru Sreality.cz, kdy v tomto případě ze strany serveru automaticky blokují zveřejňování inzerátů.

Také se může jednat o neaktivní inzerát u kterého byla porušena pravidla pro inzerci (např. uvedení www v popisu nemovitosti).

Tyto informace zasílají Sreality.cz automaticky na e-mail makléře nebo jsou k dispozici na jejich technické podpoře.

V ojedinělých případech se ještě může stát, že pokud se provede změna nabídky (např. změna ceny) a hned těsně na to TOPování, tak se pravděpodobně jedná o dočasnou nedostupnost nabídky ze strany serveru Sreality.cz, kde pravděpodobně ještě probíhá nějaký interní schvalovací proces.

Co to způsobilo?

U nabídky nebylo provedeno TOPnutí.

Jak to řešit?

Prosím prověřte si stav kreditu na serveru Sreality.cz, případně se obraťte na technickou podporu serveru Sreality.cz s žádostí o vysvětlení, z jakého důvodu není nabídka zveřejněna.

Upravte zakázku dle pokynů z Sreality.cz.

Následně podporu Sreality.cz požádejte o zaktivnění nabídky.

V případě, že se jedná o editaci nabídky a následné TOPování, chvíli vyčkejte a pokuste se export opakovat pomocí tlačítka "Opravit" a následně "Exportovat" u příslušného připojení v přehledu exportů.

Co jiného mi to ovlivní?

Kromě toho, že nabídku nelze TOPovat, tak také není zveřejněná jako inzerce na serveru Sreality.cz.

Co mám dělat, ať se to nestane znova?

Průběžně kontrolovat stav kreditu na serveru Sreality.cz a nenechat ho úplně vyčerpat. Dbát, aby byla dodržena všechna pravidla pro inzerci.