Řešení Vašich problémů s exporty...

Vícero makléřů sdílí jednu e-mailovou adresu

Tento server nepovoluje export více makléřů se stejnou e-mailovou adresou.

Co se stalo?

Mezi makléři, kteří se mají přes toto připojení exportovat, se vyskytují duplicity v e-mailových adresách. Tento realitní server však neumožňuje vést více makléřů pod jednou e-mailovou adresou. Chybové hlášení obsahuje výčet takových e-mailových adres a u každé výčet uživatelů, kteří ji mají přiřazenu. Navíc nelze makléři přiřadit e-mailovou adresu, která je využita jiným způsobem v systému Srealit, například je pod ní veden peněženkový účet.

Co to způsobilo?

Export makléřů neproběhl. Dokud situace nebude napravena, může být seznam makléřů na serveru neaktuální a může také dojít k chybám při exportu nabídek či k jeho kompletnímu zastavení.

Jak to řešit?

Přiřaďte makléřům vlastní e-mailové adresy, aby se duplicitám v rámci tohoto připojení předešlo. Pokud je váš systém verze 3.3 nebo vyšší a chcete makléři přiřadit veřejnou (kontaktní) e-mailovou adresu odlišnou od té přihlašovací, zadejte kontaktní adresu do pole E-mail a tu přihlašovací do pole Login na Sreality.cz. Přihlašovací e-mail musí být ověřen dle specifik serveru Sreality.cz.