Řešení Vašich problémů s exporty...

[402]: V databázi není vedena žádná registrace s tímto přihlašovacím jménem

Co se stalo?

Zadané údaje v připojení na straně serveru neexistují.

a) Nejsou zadány správné údaje pro export na realitní server

nebo

b) Vypršela platnost inzerce.

Co to způsobilo?

Nelze exportovat nabídky na realitní server.

Jak to řešit?

a) Zkontrolujte, zda jsou správně vyplněny údaje pro export v nastavení připojení ve Vašem systému.

Chybně zadané heslo je možné opravit zkrze Váš systém, při nesprávně zadaném ID nebo softwareovém klíči je nutné kontaktovat naši technickou podporu.

b) Kontaktujte obchodního oddělení realitního serveru s žádostí o prodloužení inzerce.

Co mám dělat, ať se to nestane znova?

a) Při aktivaci nového exportního můstku dbejte, aby zadávané údaje byly správné.

b) Hlídejte si datum, do kterého je inzerce zaplacena, včas si zažádejte o prodloužení.