Řešení Vašich problémů s exporty...

viareality.cz

V systému je (v aktuální verzi) aktivní automatické prodlužování platnosti aktivních nabídek na serveru. Při exportu (při prvním i při dalších aktualizacích) je totiž nutné uvést dobu platnosti nabídky, po jejímž uběhnutí server automaticky nabídku smaže. Systém tedy v případě, že aktivní nabídka nebyla dlouho aktualizována, automaticky pošle na server fiktivní aktualizaci a platnost nabídky prodlouží.

[402]: V databázi není vedena žádná registrace s tímto přihlašovacím jménem

Zadané údaje v připojení na straně serveru neexistují. a) Nejsou zadány správné údaje pro export na realitní server nebo b) Vypršela platnost inzerce.

Číst více
[404]: Zakázku nelze exportovat. Pro povolení exportu zakázku nejprve propojte v administraci viaReality.cz.

Nelze provést aktualizaci nabídky. Nabídka na straně realitního serveru viaReality.cz má příznak "rozpojení" s exportním systémem.

Číst více
[407]: Neplatné přihlášení.

Ve vašem systému v exportech v nastavení připojení na server viareality.cz nejsou uvedeny správné hodnoty pro export nebo Vám byl export pozastaven z nějakého důvodu ze strany realitního s...

Číst více
Stát ostatní!

Nepodařilo se vyexportovat nabídku na realitní server, protože tento server nepodporuje zadanou lokalitu se zvoleným parametrem "stát" na hodnotu "ostatní".

Číst více
[404]: Firma, inzerát nebo fotografie nebyl(a) nalezen(a)

Nejpravděpodobněji došlo k ručnímu odstranění nabídky přímo na realitním serveru, čímž došlo k narušení vazby s exportním rozhraním vašeho systému. V ojedinělých případech se...

Číst více
[412]: Šířka nebo výška obrázku je příliš malá

Některá z fotek u nabídky nebo makléře je příliš malá. Nejmenší podporovaná velikost hrany fotky je 200px.

Číst více
[452]: Nejsou vyplněny všechny povinné položky nebo jsou špatného typu (AdvertRoomCount - Hodnoty mohou být ...

U nabídky nejsou vyplněné všechny povinné parametry, konkrétně položka Počet pokojů. 

Číst více
[476]: Neznámý typ obrázku. Používejte obrázky typu JPG

Nabídka obsahuje typ obrázku, který realitní server Viareality.cz nepodporuje. 

Číst více
Chyba :addAdvert

Pravděpodobně špatně zadán některý z datumů v nabídce.

Číst více
Chyba v komunikaci s realitním serverem, došlo k náhlému přerušení spojení

Při exportu došlo ke krátkodobému výpadku v komunikaci s inzertním serverem Viareality.cz. Výpadek může být způsoben různými příčinami, ale zpravidla má pouze krátkodobý charakter.

Číst více