Řešení Vašich problémů s exporty...

[404]: Firma, inzerát nebo fotografie nebyl(a) nalezen(a)

Co se stalo?

Nejpravděpodobněji došlo k ručnímu odstranění nabídky přímo na realitním serveru, čímž došlo k narušení vazby s exportním rozhraním vašeho systému.

V ojedinělých případech se ještě může stát, že pokud se exportuje nová nabídka, a následně při exportu fotografií k nabídce se vrátí toto chybové hlášení, tak se pravděpodobně jedná o dočasnou nedostupnost nabídky ze strany serveru, kde pravděpodobně ještě probíhá nějaký interní schvalovací proces.

Co to způsobilo?

V exportní frontě zůstane nezpracovaná exportní dávka.

Jak to řešit?

V případě, že se jedná o prvotní export fotografií k nově exportované nabídce, chvíli vyčkejte a pokuste se export opakovat pomocí tlačítka "Opravit" a následně vyčkejte až dojde znovu k vyexpotování dávek u příslušného připojení.

Pokud by se opakovaně nepodařilo fotky k nabídce vyexportovat, obraťte se na naši technickou podporu se žádostí o prověření.