Řešení Vašich problémů s exporty...

Stát ostatní!

Co se stalo?

Nepodařilo se vyexportovat nabídku na realitní server, protože tento server nepodporuje zadanou lokalitu se zvoleným parametrem "stát" na hodnotu "ostatní".

Co to způsobilo?

Nabídka není vyexportována na realitní server, tudíž se tam ani nebude inzerovat.

Jak to řešit?

U této nabídky je nutné ve Vašem systému nastavit export na server viareality.cz na hodnotu "neexportovat", následně v přehledu exportů u daného připojení na server viareality.cz provést "Opravit", čímž se provede optimalizace exportní fronty a mělo by dojít k odblokování exportní fronty.

Co jiného mi to ovlivní?

Dokud se nepřenastaví export nabídky na server viareality.cz na hodnotu "neexportovat" a následně se neprovede "Opravit" v přehledu exportů, tak se nadále bude zobrazovat chybové hlášení.

Co mám dělat, ať se to nestane znova?

U nabídek, které mají u adresy nastaven parametr "stát" na hodnotu "ostatní", nenastavovat export na server viareality.cz.