Řešení Vašich problémů s exporty...

U nabídek se nezobrazuje makléř spravující nabídku

Došlo k exportu nabídek dřív, než byl makléř exportován na inzertní server.

Co se stalo?

Pokud se přidává nový uživatel (makléř) do systému a pokud se má exportovat na inzertních serverech, je nutné před prvním zadáním nabídky k tomuto makléři ho vyexportovat na všechny realitní servery.

 

Co to způsobilo?

Makléř není vyexportován na server Videobydleni.cz, tím pádem nebude u jeho exportovaných nabídek uveden správný kontakt, ale kontakt na prvního nalezeného makléře vyexportovaného na serveru Videobydleni.cz

Jak to řešit?

Export uživatele se provádí v modulu "Exporty" > "Uživatelé".

Pokud je již nabídka na sreality.cz, je nutno provést pře-exportování nabídky. V přehledu nabídek vyberte ikonu 'export' a pro server zvolte 'exportovat NE' a nastavení uložte. Poté opět vyberte tuto ikonu a nastavte 'exportovat ANO'. Tím se vygeneruje exportní dávka se změnou. Jakmile je exportní můstek ve stavu OK, by již mělo být vše v pořádku.

Co jiného mi to ovlivní?

Všechny exportované nabídky daného makléře budou zobrazovat kontakt jiného makléře na serveru Videobydleni.cz.

Co mám dělat, ať se to nestane znova?

Před prvním exportem makléře a jeho nabídek na server Videobydleni.cz provést autorizaci e-mailové adresy na serveru Videobydleni.cz a ujistit se, že je uživatel exportován na inzertní server. Teprve poté exportovat nabídky.