Řešení Vašich problémů s exporty...

Videobydlení.cz

Ceník inzerce: zde

Podmínka pro publikování inzerátu na serveru Videobydleni.cz je 1 fotografie. Pokud nemají inzeráty fotografii tak se inzerát na webu Videobydleni.cz nezobrazí.

U nabídky v systému je možné zadat buď adresu nebo parcelu, obojí se ověřuje vůči oficiální databázi RÚIAN dodávané MPSV.

Pokud je zadána parcela, tak vzhledem k dané hierarchii prvků oficiální databáze RÚIAN nelze dohledat (a tím pádem ani zadat) část obce. Nejbližšími prvky k parcele jsou katastrální území a obec, ovšem server Videobydleni.cz nepodporuje prvek "katastrální území", proto se při exportu nabídky se zadaným parcelním číslem odesílá na server Videobydleni.cz adresa pouze po obec.

V systému je (v aktuální verzi) aktivní automatické prodlužování platnosti aktivních nabídek na serveru. Při exportu (při prvním i při dalších aktualizacích) je totiž nutné uvést dobu platnosti nabídky, po jejímž uběhnutí server automaticky nabídku smaže. Systém tedy v případě, že aktivní nabídka nebyla dlouho aktualizována, automaticky pošle na server fiktivní aktualizaci a platnost nabídky prodlouží.

[452]: Bohužel nemáte dostatek kreditů.

Nedostatek kreditu na realitním serveru videobydleni.cz

Číst více
Chybové hlášení: Nepodařilo se poslat e-mail o neprovedené změně nabídky

Špatně zadaná emailová adresa nebo dočasný výpadek serveru, na kterém máte emailovou adresu založenou.

Číst více
U nabídek se nezobrazuje makléř spravující nabídku

Pokud se přidává nový uživatel (makléř) do systému a pokud se má exportovat na inzertních serverech, je nutné před prvním zadáním nabídky k tomuto makléři ho vyexportovat na všechny...

Číst více
[407]: Přihlášení se nezdařilo, zkontrolujte heslo a SW klíč

Přihlašovací údaje zadané u exportního připojení nejsou správné.

Číst více
[405]: Použitý SW klíč není aktivní

Nelze exportovat na server Videobydleni,cz, protože účet není aktivní, nejpravděpodobněji je v účtu na straně Videobydleni.cz buď špatně nastaven softwareový klíč anebo není nastaven ...

Číst více
[402]: Klient nebyl nalezen - zadané údaje v připojení na straně serveru neexistují

Exportní údaje pro export na realitní server videobydlení.cz nejsou správné. 

Číst více
[404]: Firma, makléř, inzerát, projekt či fotografie nebyla nalezena

Nabídku nelze ze serveru videobydleni.cz odstranit nebo aktualizovat, neboť se tam již nenachází.Nejpravděpodobněji došlo k ručnímu odstranění nabídky přímo na realitním serveru, čí...

Číst více
Chyba v komunikaci s realitním serverem, došlo k náhlému přerušení spojení

Při exportu došlo ke krátkodobému výpadku v komunikaci s inzertním serverem Videobydleni.cz. Výpadek může být způsoben různými příčinami, ale zpravidla má pouze krátkodobý charakter...

Číst více
Chyba v komunikaci s realitním serverem, server nevrátil korektní odpověď

Při exportu došlo ke krátkodobému výpadku v komunikaci s inzertním serverem Eurobydleni.cz. Výpadek může být způsoben různými příčinami, ale zpravidla má pouze krátkodobý charakter.

Číst více