Řešení Vašich problémů s exporty...

AVÍZO.cz

Ceník inzerce: zde

U realitního serveru AVÍZO.cz může docházet k prodlevě zobrazování fotografií exportovaných k nabídce i v několika desítkách minut, toto je způsobeno přímo realitním serverem AVÍZO.cz a nelze to ovlivnit.

Realitní server AVÍZO.cz zpětně kontroluje počet exportovaných nabídek na serveru s počtem objednaných nabídek. Jakmile dojde k dosažení limitu, tak server automaticky smaže nejstarší inzeráty.

V systému je (v aktuální verzi) aktivní automatické prodlužování platnosti aktivních nabídek na serveru. Při exportu (při prvním i při dalších aktualizacích) je totiž nutné uvést dobu platnosti nabídky, po jejímž uběhnutí server automaticky nabídku smaže. Systém tedy v případě, že aktivní nabídka nebyla dlouho aktualizována, automaticky pošle na server fiktivní aktualizaci a platnost nabídky prodlouží.

[402]: V databázi Aviza není vedena žádná registrace s tímto přihlašovacím jménem.

Zadané údaje v připojení pro export na realitní server nejsou platné.

Číst více
[404]: Inzerán nenalezen

Nabídku nelze ze serveru AVÍZO.cz odstranit nebo aktualizovat, neboť se tam již nenachází. Nejpravděpodobněji došlo k ručnímu odstranění nabídky přímo na realitním serveru, čímž d...

Číst více
[825]: Inzerát byl označen jako duplicitní :XXXX

Nabídka byla serverem AVÍZO.cz vyhodnocena jako duplicitní vůči již dříve exportované nabídce (číslo té nabídky je za dvojtečkou v chybovém hlášení).

Číst více
Chyba v komunikaci s realitním serverem, došlo k náhlému přerušení spojení

Při exportu došlo ke krátkodobému výpadku v komunikaci s inzertním serverem Avízo.cz. Výpadek může být způsoben různými příčinami, ale zpravidla má pouze krátkodobý charakter.

Číst více
[461]: ID makléře neexistuje.

Příčiny vzniklé situace mohou být: a) Nelze vyexportovat nabídku, neboť makléř vlastnící nabídku není na serveru Avízo.cz vyexportován. b) Realitní server vyžaduje, aby se u nabíd...

Číst více
[999]: Uživatel přesáhl limit počtu objednaných inzerátů

Nelze exportovat další nabídky, protože byl dosažen limit daný objednaným tarifem na realitním serveru.

Číst více
Chyba v komunikaci s realitním serverem, server nevrátil korektní odpověď

S největší pravděpodobností v době exportu došlo k dočasnému vychýlení komunikace mezi servery nebo portál Avízo.cz neodpověděl v požadovaném čase.

Číst více