Řešení Vašich problémů s exporty...

Reality.CZ

Ceník inzerce: zde

Aktuálně u již zadané nabídky není možná její dodatečná úprava polohy - lokality. Toto je nová funkcionalita, která byla nasazena ze strany serveru Reality.CZ.

Pokud u některé nabídky je potřeba zajistit úpravu polohy, je toto možné přes webové uživatelské rozhraní serveru Reality.CZ nebo přes uživatelskou podporu serveru Reality.CZ.

Taktéž není možné zpětně upravit přesnou polohu na mapě viz vyjádření z tech. podpory serveru Reality.CZ:
"Nově je povolena pouze možnost zpřesňování. Z přesné polohy na nepřesnou již není možné přejít. Nicméně pokud se u některé nabídky toto nechtěně stane, pak stačí zaslat ev.č. oné nabídky na info@reality.cz a my již požadovanou přesnost upravíme."

[HTTP]: Internal Server Error

Zde se jedná o chybu na straně realitního serveru Reality.CZ.

Číst více
Licenční číslo XXX je neplatné

Zadané licenční číslo v nastavení připojení na realitní server Reality.CZ pravděpodobně není ve správném tvaru, anebo byl účet se zadaným licenčním číslem ze strany serveru Realit

Číst více
Licenční číslo XXX má zablokován přístup [7]

Pravdepodobně byl účet na realitním serveru Reality.CZ zablokován z důvodu nezaplacení tarifu.

Číst více
Nabídka s ev.č. XXX-XXXXXX je již v archivu, použijte jiné ev.č. [102]

Server Reality.CZ neumožňuje znovu exportovat dříve smazanou nabídku pod tím samým číslem.

Číst více
Neplatná identifikace okresu [117]

Realitní server Reality.CZ odmítl nahrát nabídku z důvodu nekompletních dat ohledně adresy nabídky. Toto chybové hlášení se zpravidla vyskytuje po přechodu na novější verzi Vašeho sy...

Číst více
Neplatné heslo

Přihlašovací údaje zadané u exportního připojení nejsou správné.

Číst více
Novou nabídku je možné vložit jen jako aktivní. [147]

Nabídku nelze na server Reality.CZ vyexportovat, protože se u ní změnil stav na "rezervováno" dříve, než došlo k prvotnímu exportu na server Reality.CZ jako "nová" - "aktivní".Mohlo to bý...

Číst více
Chyba v souřadnicích (GPS) [144]

U nabídku jsou neplatné anebo nejsou vůbec zadané GPS souřadnice.

Číst více
Nelze vložit/obnovit nabídku - omezení tarifního pásma

Došlo k překročení dohodnutého pásmového tarifu, které jste si stanovili na serveru Reality.CZ. Například pokud využíváte k inzerci na server Reality.CZ pásmový tarif P150 - tento tari...

Číst více
Parcela nebyla nalezena, zkontrolujte číslo za lomítkem [138]

U nabídky je nutné mít zadané všechny parametry parcely správně, aby přesně odpovídaly tak, jak jsou vedeny na ČÚZK....

Číst více
Pokus o smazání neexistující nabídky (ev. č. XXX-XXXXXX). [230]

Nabídku nelze ze serveru Reality.CZ odstranit, neboť se tam již nenachází. Nejpravděpodobněji došlo k ručnímu odstranění nabídky přímo na realitním serveru, čímž došlo k narušen...

Číst více
Failed to connect

Nezdařilo se připojit k realitnímu serveru reality.cz.

Číst více
Fotografie lze zpracovávat až po textu inzerátu.

Pravděpodobně došlo k vyexportování dávky obsahující změny fotografií před vyexpotováním dávek obsahujúcích text nabídky. 

Číst více
Licence XXX nemá oprávnění TOPovat nabídku

Na staně realitního serveru není povoleno TOPování nabídek. 

Číst více
Souřadnice neodpovídají části obce [124]

Pravděpodobně jste špatně zadali souřadnice nemovitosti. 

Číst více
Topovat lze pouze aktivní nabídku

Snažíte se TOPovat nabídku, která není na serveru aktivní. 

Číst více